Vertrouwenspersoon Salland CC

NOC*NSF heeft een aantal gedragsregels opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en begeleider/trainer te verkleinen. Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen in dit verband over tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon. 

Voor Salland CC is dit Kerry Blewett.

Wat houdt deze vertrouwenspersoon in?
Als sprake is van het ondervinden van ongewenste omgangsvormen dient de vertrouwenspersoon in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak samen met de vertrouwenspersoon opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
- Agressie en geweld 
- Discriminatie
- Pesten en/of treiteren 
- Roddelen en/of negeren
- Verbale of fysieke intimidatie
- Seksuele intimidatie
Zeker in ‘lichte’ gevallen is het goed om eerst met degene die het ongewenste gedrag tentoonspreidt contact op te nemen en te proberen dit te bespreken. Zijn de klachten ernstiger óf helpt het aanspreken niet, dan kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.

Hoe kunt u in contact komen met de vertrouwenspersoon?
U kunt mailen naar Kerry via het volgende adres: vertrouwenspersoon@sallandcc.nl

 

Voor meer informatie kunt u dit document downloaden.

In dit document vindt u verder:

  1. Gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie
  2. Aannamebeleid m.b.t. trainers en vrijwilligers
  3. Uitgebreide informatie vertrouwenspersoon