dinsdag
jun052018

It is all about timing

OBS De Wizard is een graag geziene gast bij Salland CC bij de jaarlijkse Koningsdag spelen. In 2017 is deze interesse 'uitgebouwd' naar een 3-jarenplan. De 2e week is aangebroken dat de eerste groep van bijna 200 leerlingen (7 klassen) drie weken lang aan het spelen zijn. Dit gebeurt tijdens de reguliere gymles, en op de mooie groene velden van Salland CC. En dat op maar zo’n 500 meter van de school.

Wat een uitdaging: 21 cricketgymlessen draaien. Ook in de 2e week is het fantastisch mooi weer, en dat moet zo zijn (timing?). Cricket in de buurt en bij een jong publiek beter bekend maken is de 1e uitdaging. Op school wordt enthousiast verteld over de cricket belevenissen, dus we gaan zeker de goede kant op.

dinsdag
okt102017

Blinde cricketvlek in de regio ingekleurd

In Wijhe bij Cappelleborg (middelbare school) wordt jaarlijks 3x cricket aangeboden. Dit wordt gedaan voor de 2e jaars die hebben gekozen voor de sportvariant. Deze variant houdt in dat de leerlingen extra sporturen maken. Niemand zal het verbazen dat 'onze' Joost een dergelijke schoolvariant interessant vindt. Aangekomen in het 2e studiejaar en geconfronteerd met cricket op het sportprogramma was hij er als de pinken bij om de docent te vragen naar zijn cricket 'know-how'. De uitkomst laat zich raden waarop de vraag volgde: 'Zal ik u in contact brengen met mensen bij mijn cricketvereniging?'.

 

Het resultaat is dat Salland CC in oktober de docenten drie keer ondersteunt bij de cricket gymles. 40 leerlingen worden onder handen genomen, inclusief de docenten en stagiaires die wat extra handvaten krijgen voor de nabije toekomst. Afgesproken is dat Salland CC jaarlijks gaat terugkomen. Met dank aan het goede werk van Joost!

 

 

 

dinsdag
jun272017

Samenwerking met Wizard een feit!

Vandaag zijn de eerste lessen begonnen in de 3-jarige samenwerking tussen SallandCC en De Wizard - zo rond de 50 kinderen werden 'onder handen' genomen door o.a. de inmiddels regionaal bekende Dishant van SallandCC.

 

donderdag
jun012017

De Wizard kiest voor cricket

Na twee Koningspelen (2013 en 2017) heeft OBS de Wizard dinsdag jl. gekozen om cricket op te nemen in haar gymprogramma. Dit gaat gebeuren voor de groepen 6 en 7 en beslaat in totaal circa 200 leerlingen.  De start is in het voorjaar van 2018.

Het Epe school cricket model, ‘rijp’ gemaakt voor het basisonderwijs, staat centraal. Een model dat in 2010 met RSG NO Veluwe is ontwikkeld om ook op sportgebied het tweetalige onderwijs (TTO) inhoud te geven. Een succesvolle formule want onder aanvoering van Epe is dit concept al in 2012 landelijk uitgerold met onder andere een jaarlijks TTO toernooi.

De Wizard ligt op een paar honderd meter van Salland. Salland gaat minimaal drie jaar de school ondersteunen tijdens de reguliere gymuren. De docenten worden zo wegwijs gemaakt om zelfstandig cricketgymles te gaan geven. Cricket komt 4x per paar op het gymrooster, in de periode maart – juni. Dit zal afwisselend binnen en buiten (bij ons op het veld) zijn.

De Wizard vindt cricket een welkome aanvulling op het gymprogramma (‘eindelijk eens wat anders dan slagbal’), passend bij het basisonderwijs. Support tijdens de gymles maakt cricket als nieuwe activiteit voor de docenten ‘bereikbaar’. Buiten kunnen sporten en Engelssprekende coaches uit de top cricket landen maakt het voor de leerlingen extra leuk.

Wat de Wizard betreft blijft het hier niet bij. De docenten willen ook zelf een clinic krijgen, Groep 8 kan toegevoegd gaan worden en wat te denken van een afsluitend Wizard cricket toernooi?

Werk aan de Salland winkel dus, maar ook een unieke uitdaging om de cricketsport onder een ‘ideale’ doelgroep, op fietsafstand van het veld,  actief te promoten.

donderdag
apr172014

April clinic maand

De afgelopen paar jaren is met enige regelmaat zichtbaar gemaakt welke inspanning Salland CC getroost op het gebied van de cricketpromotie. De focus ligt daarbij met name op de introductie van de sport in het onderwijs. Met name ook bedoeld om de sport onder een breder en vooral jeugdige publiek bekend te maken.

Met recht kan april zo langzamerhand worden bettiteld tot de “cricket-clinic-maand”. Zo ook in 2014. Op 3 april werd afgetrapt met een cricket workshop voor gymdocenten van de Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding, district Twente. Onder de kop “Cricket, een wereldsport”, mocht een groep van 25 docenten drie uur lang aan de bak met diverse facetten van de sport. In de vooraankondiging werd geopperd dat Steven Lubbers en Ruben Weijl garant zouden staan voor een inspirerende kennismaking. Na afloop waren de reacties veelzeggend: de deelnemers waren verrast over de vele facetten van de sport, de geschiktheid ervan voor het onderwijs, en de belangstelling om cricket in de gymles een plek te gaan geven. De aangeboden set met informatie, onder meer met een lesbrief voor een cricket gymles, biedt de gymdocenten alle kansen daarvoor.

Op 7 april volgende de cricketdag bij Van der Capellen. Voor de vierde keer op rij verzorgde Salland CC een drie uur durend ochtend en middag cricket clinic, als onderdeel van het programma “Energy on the move”. In dit programma maken 2e klas leerlingen kennis met de sport en moeten zij voor het vak Natuurkunde allerlei practicum proeven doen waarbij de cricketsport als thema wordt gebruikt. Met name dit laatste is intrigerend. Het programma is ontwikkeld door een docent die geen cricket achtergrond heeft, maar de sport zo boeiend vindt dat hij het als thema heeft gebruikt, met onder meer zelf gefiguurzaagde wickets!
In de afgelopen vier jaren zijn een slordige 350 kinderen bereikt. De cricket clinics worden ook gebruikt om een eerste selectie voor het Cricket Challenge programma van het TTO onderwijs te doen. Met ruim 20 aanmeldingen voor de 2014 editie oordeelde Van der Capellen dat Salland CC het opnieuw geflikt had om met één cricket clinic zoveel enthousiasme te weeg te brengen. Wij zijn benieuwd of deze school opnieuw regiokampioen gaat worden (hebben we goed gescout?).

Woensdag 16 april arriveerden ruim 50 studenten van de HBO opleiding Sportmarketing (Saxion) op het Schootsveld. In het opleidingsprogramma moeten deze studenten in groepjes een sport clinic ontwikkelen. Zij maken daarbij een keuze uit een door de docenten opgestelde lijst met sporten.
Sinds twee jaar ontvangen deze studenten een hoorcollege over de cricketsport (de sportontwikkeling, de schaalgrootte en de sportmarketing van deze wereldsport). En als gevolg daarvan heeft cricket nu ook een plek op deze sportlijst gekregen. De studenten moeten hun clinic plannen “pitchen”. Het beste voorstel, naar oordeel van de docenten, krijgt de kans de clinic ook uit te voeren.
Deze sport mindend studenten wisten wel raad met de cricket kennismakingsclinic. De beschikbare tijd vloog, onder een echte cricket zon, voorbij. Van de sessie gaan de studenten nog een promotiefilmpje maken. Dit is bedoeld om de cricketsport op Saxion bij de internationale studenten uit de Zuid Oost Azie hoek onder de aandacht te brengen.

Er is weer een geweldige kluif werk verzet en enthousiasme voor de cricketsport uitgedragen. Met een ondernemende sportbril op is te constateren dat er nog heel veel cricketterrein braak ligt, maar ook dat er in vier jaar tijd veel is bereikt.