« Thailand verrast positief | Main | Salland 3 - Quick N en Wanderers - Salland 2 »
dinsdag
aug062019

Bloemendaal - Salland 1 (118 - 202v8 in 50)

[door Victor] Na de traditionele ochtend koffie op het adres van Steven vertrokken de mannen richting Bloemendaal. Op weg naar het veld werd er genoten van de mooie huizen in Bloemendaal en droomden er enkelen weg van een eigen stekkie in het westen van het land.

Het veld was zanderig en de pitch ‘uneven’. Dit zou een moeilijke dag worden voor de batslieden. Met het succes tegen Kampong nog in het geheugen, werd de toss gewonnen en besloot Salland eerst te batten. Missie : de 50 overs uit batten en een totaal neerzetten waar de bowlers mee aan de slag konden.

Geert ‘dé gully fielder van Nederland’ van Seventer en Sahir ‘Doc. Glenn Quagmire’ Naqash trokken naar het wicket. Een degelijke opening volgde, totdat Geert zijn meerdere moest erkennen in mr. Masson. Victor ‘lekker bowlertjuh’ Lubbers verving hem en bouwde een 59-run partnership samen met Sahir. Sahir ging ongelukkig uit op 32 én plaveide de weg voor Rex ‘Aussie twat’ Strickland, die er lustig op los begon te slaan. Op een score van 122-2 sloeg hij een korte bal in de lucht (Rex stop pulling, you are terrible at it) en ging gevangen. Dalton ‘I am not lazy. I am conserving energy’ Polius in zijn laatste wedstrijd van het seizoen zag graag de ‘locals’ de runs maken en runde zichzelf maar terug naar de kant. Iain ‘that ball bounced terribly for me’ Webber kwam Victor ondersteunen, vers van zijn 130 runs in het 3e van Salland de dag ervoor. Nadat ook hij zijn meerdere moest erkennen in het lastige wicket, was het aan Curtis ‘helmet please’ Lubbers. Hij en Iain zorgden met 30+ partnerships dat de finale slog kon worden ingezet. Helaas stokte de run productie in het eind, daar Victor zo vies naar cow corner begon te vegen dat hij geen oog meer voor de bal had. Gijs ‘waar staat Max?’ van Seventer, Desmond ‘Vic, ik ben bereid een Dhoni te doen’ Lubbers en Steven ‘we rennen sowieso’ Lubbers eindigden de innings. Eindstand : 202-8-50 -> Victor 86*, Sahir 32, Rex 28.

Na de heerlijke Bloemendaal lunch (dank heren!) mocht Bloemendaal aan de slag. Coach Maladay had er trek in, Sahir iets minder. De eerste over ging voor 19. Ook Mika had moeite met de harde klappen van Maladay, totdat Curtis zijn middle stump pakte. Dit was het begin van de Bloemendaal collapse. Onder het toeziend oog van trotse coach Bruce ‘that guy looks like Michiel…it f*cking is Michiel!’ Haley pakten de Salland bowlers het heft in handen en ging de score van 44-0 naar 74-8. Een kwispelende staart stopte de score op 118. Sterk bowlen van Sahir (3-38-8), Dalton (3-28-10), Curtis (1-13-8) en Desmond (2-5-5). De bowlers werden goed ondersteund in het veld door vangen van Gijs, Victor, Sahir en twee fraaie vangen van Steven en Rex.

Op weg naar huis werd Burger King Stroe wederom aangedaan, inclusief Michiel (geumpired in Zeist). En het blijkt toch echt waar te zijn ; de burgers smaken beter wanneer de twee punten in de tas zitten!

Twee keer winst achter elkaar voor de Salland boys die lijken te hebben geleerd hoe het is om 50 overs te batten en teams onder druk te zetten met de bal. Laten we dit doortrekken naar de kwartfinale T20 en de laatste drie 50-over potten!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>