« Salland 1 - Groen en Wit gaat niet door | Main | Salland 3 - Hengelo (94 - 76) »
vrijdag
aug232019

Langzaamaan weer tijd om op te ruimen

Veld 2 is volgens mij 'klaar'. Dat betekent o.a. dat 1 set covers kan worden opgeruimd.
Ooit, ooit eens waren de huidige covers wit. Kan iemand ze thuis in de wasmachine krijgen? 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Roest? Muurreiniger van de action

augustus 25, 2019 | Unregistered CommenterWillem Hovenga

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>