« Punjab - Salland 1 (213v4 - 208v9) | Main | Gesneuveld tegen regerend landskampioen VOC »
maandag
aug192019

Wie degradeert uit de Topklasse?

Spannend, heel spannend ! Als ik de cijfers goed interpreteer dan wordt het Sparta of Quick Haag. Het komt op de laatste wedstrijden aan. VCC - Quick Haag en Sparta - HCC. Op papier lijkt Sparta weinig of geen kans te hebben. Quick daarentegen moet in staat zijn VCC te pakken. Als voorstaande gebeurt, dan eindigt Sparta met 9 uit 17 (0,53) en Quick Haag met 10 uit 18 (0,56), en degradeert Sparta dus. Bij andere uitslagen zal Quick Haag degraderen. En dat doet me weer denken aan die legendarische wedstrijd die wij (als Kon.UD) op Quick speelden, waarbij de degradatie uitgevochten moest worden tussen Sparta, Quick en UD. Sparta met Nolan won en dus kwam het aan op het rechtstreekse duel Quick - UD. Quick in de persoon van Reinier van Es zette een prachtige score neer, maar dat was niet genoeg. Quick degradeerde en wij werden geadviseerd niet al te jolig het clubhuis in te stappen of 'we moesten in zijn voor een portie klappen'.

Voor komend jaar (per de 25ste september moet het duidelijk zijn; iig wat betreft de Topklasse, en als HCC 2 thuis van Centurions wint dan ook wat betreft de Eerste Klasse):

  • Quick Haag of Sparta neemt de plaats in van Punjab
  • Dosti 2 maakt plaats voor de kampioen uit de Eerste Klasse; waarschijnlijk HCC 2 

Er zullen halve zolen zijn die me betichten van discriminatie als ik zeg dat ik blij ben volgend jaar meer Nederlandse namen tegen te komen in de competitie. So be it.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>