« Oude doos 2007 | Main | Schotland komt ook aan kop »
donderdag
aug152019

Thailand eind-winnaars

Dag 6 van het 4-landentoernooi mocht onder een stralende zon verspeeld worden, én dat was fijn! Schotland startte sterk tegen Ierland maar de middle-order collapse betekende dat het eindtotaal op 126 v 7 eindigde. Ierland zorgde voor een overtuigende overwinning met 130 v 1 (in 13.1 overs) en herstelde daarmee enig zelfvertrouwen. In de laatste wedstrijd mocht Thailand van NED eerst batten. Met een score van 133 v 8 deed NED het naar omstandigheden redelijk. Aan bat moest NED genoegen nemen met 40 runs in 12 overs wat natuurlijk niet om 'over naar huis te schrijven' is. Thailand eindige met 2 punten voorsprong op Schotland als mooie winnaar. Eind deze maand is het WK T/20 kalificatie event in Schotland. Voor NED in een poule met Ierland en Thailand is het verstandig om de verwachtingen maar niet te hoog te stellen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>