« Doe er iets aan (2) | Main | Salland U13 – VOC (115v5 – 119v4) »
woensdag
jul172019

Doe er iets aan (1)

Heeft u de finale van de WK meegekregen? Of beter: de ontknoping van die finale? Wat heeft NZ een pech! Waar het kennelijk in misère verkerende Engelde publiek blind feest vierde omdat de wedstrijd in de vrije ether werd uitgezonden en tot winst/kampioenschap leidde, zou een opsomming van gebeurtenissen en scheidsrechterlijke dwalingen alleen maar ontnuchterend werken en dat willen we de Pommies niet aandoen. Wat gebeurde? NZ 241 v 8 in 50 overs, ENG 227 v 8 na 49 overs. Engeland heeft in de 50ste over 15 runs nodig om te winnen. Eerste 2 ballen geen runs want Stokes vertrouwt de strike niet toe aan Rashid. 15 runs uit 4 ballen. 3e bal mooie slog over midwicket voor 6. 9 runs uit 3. Stokes slaat een full toss weer naar midwicket, keert voor een tweetje en bij de duik om binnen te komen raakt de aangeworpen bal het bat en kiest een eigen richting. Keeper en fielders kansloos. De bal schoot als overthrow over de boundary. Dharmasena stond meteen met evenveel vingers in de lucht om aan te geven dat er 6 runs gescoord waren. Grote vraagtekens en de umpires (Erasmus) overleggen, maar het oordeel blijft onveranderd. Commentatoren Hussain en Smith leggen eenieder uit dat Stokes er niets aan kon doen (klopt) en dat het dus 6 runs was (klopt niet). nog 3 runs uit 2. Slag naar long off. Poging voor weer een tweetje loopt fout af ondanks kloteworp van Santner. Rashid uit. 241 v 9 en 2 runs nodig uit 1 bal. Stokes aan strike. Weer een full toss nu rustig naar long on gestuurd om een tweetje te kunnen lopen. Wederom geen succes. Goede worp en run out op de 2e run. Tie met als resultaat een super over.

Heremetijd Dharmasena en Erasmus. Leg de vraag even neer bij de 3e umpire die een club raadsheren ter beschikking heeft. Wat zeggen namelijk de Laws? Cruciaal is het moment dat de fielder de bal gooit. Op dat moment moet gekeken worden of de batsmen waren gekruist of niet. En dat was overduidelijk niet zo. Stokes en Rashid hadden net de 2e run ingezet toen Guptill de bal losliet. Ergo 1 plus 4 is 5 runs - dus 1 minder en Rashid aan strike. Ergernis

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>