« Salland 1 en 2 verliezen stevig | Main | Salland 1 - Dosti (275v8 - 24) met 9 wickets voor Mika »
zaterdag
jul132019

Salland 1 - Dosti (T19: 168v6 - 151v6)

Een T20 tegen nu het 1e van Dosti. Veel water in de middag die gepareerd werd door een knap staaltje op tijd coveren. Desalniettemin enige vertraging, plus de late aankomst van de Amsterdammers als gevolg van de verkeersdrukte, zorgde ervoor dat de T20 werd ingekort tot T19. Salland eerst aan slag waarin Rex schitterde met -voor zover ik heb gezien een kansloze- 100 runs. Fraaie vieren en zessen en vele goede singles. Al met al een mooie score op een ondanks de regen nog steeds supersnel veld. Zou het genoeg zijn om de kanonnen van Dosti -want nu was het immers Dosti 1- eronder te houden? Er werd een aantal prachtige schoten genoteerd, maar al met al bleek de target niet in bereik. Knappe overwinning onder aanmoediging van de seizoensafsluiting van de jeugd ... die eigenlijk te druk waren met smullen van de BBQ en zelf cricketen ;-)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>