Main | Ondoorgrondelijk »
dinsdag
aug212018

Europese WK Twenty20 kwalificatie op Salland CC

Het cricketseizoen 2018 eindigt spectaculair.

Nederland is van 29/8 tot en met 2/9 gastheer van de Europese kwalificatie voor het WK Twenty20 (in 2020 in Australië). In vier dagen worden er 45 wedstrijden gespeeld. Ook onze twee velden worden niet gespaard met maar liefst 11 wedstrijden, 4 trainingen en 1 oefenwedstrijd. D’ran dus voor onze vereniging en natuurlijk de ground staff en dat na een al hele lange, warme zomer.

Maar ook zeker de moeite waard om te komen kijken naar de topcricketers van bijv. Portugal, Cyprus, Denemarken en niet te vergeten het heel hard groeiende Duitsland.

 

Speelschema


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>