« T20: SallandCC 1 – VVV 1 | Main | Salland CC1 preseason »
dinsdag
jun052018

SallandCC 1 - Dosti 2

Eigenlijk begon vrijdag de narigheid al. Een training waarbij iedereen al nat was voordat ze überhaupt het veld hadden betreden. Dit zette door tot de dag van de wedstrijd, zaterdag, waarbij er eerst niet eens gecricket kon worden vanwege de regen die de training van de dag ervoor ook al voor rottigheid had gezorgd.

Ondanks dat was het niet alleen maar rot, het feit dat de twee meest geboekte spelers van Nederland op een veld zouden spelen zorgde ook voor veel gelach. En misschien ook stiekem wat concurrentie.

Om de tijd te doden kwam Matt Pernasky, onze held, met het idee om te kaarten. Zodoende kwam de pokerset op tafel.

Na een wilde All-in actie van A. Bhutta eindigde het wachten, want toen kon er eindelijk gecricket worden. Een cricketwedstrijd die voor Salland begon met batten op het natte veld.

Dit natte veld droeg niet bij aan een goede start voor Salland 1, de eerste twee batters stonden gauw weer aan de kant.

Toch betekende dit nog geen verloren wedstrijd, de aanvoerder en coach zetten een mooi aantal runs op het bord. Helaas hadden ze, wetende wat we nu weten over de rest van de wedstrijd, hun goede begin door moeten zetten en zich niet moeten laten verleiden door de grote klap. Twee hoge ballen werden snel gevangen en daarna zaten ook deze batters op de bank. Na deze opleving zaten er voor Salland niet veel meer runs in, hoewel 100 runs op het bord met deze weersomstandigheden en moeilijke pitch zeker geen slechte uitkomst betekenen. De batters die hen opvolgden konden hun goede trend niet voortzetten en er kwamen dus niet genoeg runs meer bij om comfortabel de wissel in te gaan.

Dosti 2 betrad nu de pitch. Het werd de openingsbatters niet makkelijk gemaakt door het strakke bowlen van R. Lubbers (0-13 na 8 overs), maar jammer genoeg bleven deze batters wel staan. Toen er steeds maar geen wickets meer omvielen, verslapten de veldspelers en werden er meer foutjes gemaakt.

De wedstrijd leek nog lang te gaan duren, maar Y. Mohammed wilde eigenlijk wel weer naar huis. Hij sloeg de ene na de andere boundary en de wedstrijd was snel afgelopen. A. Buthha heeft hierbij niet All-in gespeeld en de wedstrijd helemaal uitgebat. Winst voor Dosti 2.

Het publiek heeft gelukkig wel in een goede sfeer van de wedstrijd kunnen genieten. De dierenvoorstelling waar zij zo geïnteresseerd in waren en die voor veel gelach zorgde, leidde ook de spelers van beide teams af. Vandaar ook de vraag voor de volgende wedstrijd: of de honden misschien aangelijnd kunnen worden of de man met kinofobie misschien een kalmeringspilletje zou kunnen krijgen.

Aanstaande zaterdag 9 juni krijgt Salland een nieuwe kans tegen VCC.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>