« SallandCC 1 - Dosti 2 | Main | Aan de Amsterdamse Amstel…… »
zondag
jun032018

Ruim 50 runs in 5 overs

Het was deze week weer hard werken voor de plaatsvervangende competitieleider. Op het programma stonden maar liefst twee wedstrijden, in Deventer. Dat is ook best wel gedurfd. Immers de kaart van Nederland lijkt vanuit westelijk gezichtspunt richting het Oosten, als we het moeten geloven, al vele jaren erg lang. En dan is spelen in het verre Deventer in moderne bewoording ‘een uitdaging’.


Maar als je het aandurft om toch te komen dan is het ook weer aardig als je eerste zin is ‘what a beautifull ground this is and what a nice view from the balcony side’. En zo is het!

Op donderdag verloren we één wedstrijd, Qui Vive was niet in staat om Deventer te halen. Op zondag bleek dat ook ACC een aantal spelers ‘onderweg’ kwijt was geraakt. Eén van de 4 spelers die toch zouden aantreden haalde Deventer uiteindelijk niet. Wel met een mooi excuus: ‘where in Amsterdam is Deventer?’.

With a little bit help from your friends (dank aan de Machiavello’s voor het eraf halen van de covers!), werd met 9 spelers paren cricket gespeeld. En dat ging hartstikke goed. Onze Amsterdamse gasten mochten natuurlijk aan bat starten, deden dat nog een beetje voorzichtig (9 runs in 5 overs en 3x uit), maar spelen op een echte pitch was natuurlijk al vet en cool. Met Brian en Tom brak het echte geweld goed los. In 30 ballen scoorden zijn maar liefst 53 runs en gingen 1x uit. En dat op een ruim uitgezet jeugdveld. Het 3e koppel bestond uit Ryan en Rick. Die hadden snel door dat er een uitdaging lag…...

Rick hielp het paar goed uit de startblokken met 10 runs uit 3 ballen. Je zag Rick denken ‘zo….dat moet gaan lukken’. 27 ballen later leek er met een precisie om u tegen te zeggen exact 1 run meer gescoord te zijn (54). En waren ook zij maar 1x uitgegaan. Bram en Menno konden dit hoge tempo nog niet bijbenen, maar scoorden in hun 2e wedstrijd wel ff 27 runs (ook zij gingen maar 1x uit). Restte nog Bella, de Amsterdamse schone, die samen met de gelukkige Tom (nou ja, 2x batten dan toch hè?!). Zij kwamen tot 28 runs (en 2x uit). 
In jeugdcricket zoveel runs maken vereist batting kwaliteit, maar is even zozeer een duidelijk signaal dat er gewoon goed gebowled werd.


Om het, in grote getalen opgekomen, publiek, maar liefst 3 volle banken, ‘te verwennen’ volgde na een korte drank-break, een alles-beslissende finale ronde voor de dagprijs (2 overs per paar). Deze keer ‘moesten’ Rick en Ryan een score neerzetten waar Tom en Brian zich wellicht op stuk zouden bijten. R&R deden het zeker niet slecht, maar de extra spirit uit de 1e ronde leek wat afwezig (12 runs). Is een target halen dan toch makkelijker? T&B hadden er weinig moeite mee en knalden er nog 19 runs bij. Na de mooie 6 van vorige week liet Menno aan het slot nog twee klassieke 4-tjes noteren, wordt hij onze toekomstige T/20 specialist?


 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>