« T20: SallandCC 1 – VVV 1 | Main | It is all about timing »
zondag
jun102018

8-4 en de voordelen

We hadden deze week op weg naar Amsterdam wat hick ups met als gevolg dat we zonder Menno en Tom moesten aantreden. Dat drukte het spelersquotum onder de 6 waardoor er reglementair niet gespeeld kan worden. Onzin natuurlijk, we spelen gewoon wel, omdat spelen altijd nog beter is dan niet spelen, toch? En wie durft ons onverrichte zaken retour Deventer te sturen? Dus lieten we in één auto Deventer achter ons.

Onderweg van de parkeerplaats naar het veld ‘troffen’ wij een in het water drijvende voetbal aan, zonder eigenaar. Zo op het oog was het een ‘mooi exemplaar’. Okay dat is dan snel een ABC-tje en scoren geblazen. Even omlopen, goed hengelen, en klaar is Ryan.


ACC had in ochtenduren al tegen Qui Vive gespeeld (circa 60 – 160). Na een korte pauze was het aan ons de beurt. Aan onze minimale spelersaantal werden weinig woorden besteed, met dank aan onze tegenstander voor hun begrip.
De toss werd verloren, maar ook dat kan zijn voordelen hebben, want we mochten batten. Om direct nog een ander voordeel te noemen van spelen met 4: iedereen ‘moest’ 2x batten.

Qui Vive bowlde 16 overs erg goed met onder andere maar 10 wiides en 2 no balls. Aan het Sallandse bat was dit merkbaar. Het was bij de start wat puzzelen om aan punten te komen en vooral ook om niet uit te gaan. Gaande weg ging dit beter, ook omdat de we gevaarlijke ballen beter tegen hielden.

Rick werd onze ‘man of the match’. Het merendeel van zijn 33 runs scoorde hij in z’n 1e beurt, waaronder een salvo aan 4-en! Ryan met 19 en Brian en Bram beiden met 14 bepaalden onze score op 117 met 8x uit. Dat laatste leverde Qui Vive direct 24 bonus punten op. Of zoals Jan Balk, voormalig topcricketer van ACC het eens verwoordde: ‘Geweldig deze regels, zonder een bal te hebben gebowled sta je al op 24 v 0’.


Spannend was het hoe onze veldinnings zou verlopen. Met 4 spelers (waaronder een bowler en keeper) en één gehuurde Qui Vive-iaan (een topper!) was er namelijk de nodige ruimte om af te dekken. Maar het ging ons prima af. Zoals al vaker uit het Oosten is betoogd: minder spelers betekent meer doen en dat helpt het spel wonderwel. Natuurlijk moet er ook fatsoenlijk gebowled worden, en dat deden we, ondanks de verkeerde te kleine pitch-lengte. Ryan was onze topster: 0 v 10 in 4, en Bram deed het ook goed 2 v 17 in 4. Rick pikte twee vangen mee, en had, kunnen we zo langzamerhand wel zeggen, zijn gebruikelijk run out met een direct hit (blijft mooi!). Erg verstandig ook want als hij toch eens mis gegooid zou hebben dan ………… had hij hem zelf moeten halen. Qui Vive eindigde op 78 en was zelf 6x uitgegaan wat Salland weer een bonus van 18 opleverde.

Eindscores: Qui Vive 102 – Salland 135. Zo zien we maar weer dat ook met 4 spelers opkomen dagen de moeite loont, en dat 8 tegen 4 zo zijn voordelen heeft. Maar het belangrijkste is dat wij en Qui Vive lekker gespeeld hebben!


 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>