« Ruim 50 runs in 5 overs | Main | Salland CC1 preseason »
maandag
mei282018

Aan de Amsterdamse Amstel……

Het is al langer bekend, de jaarlijkse opstart van jeugdcricket in Nederland verloopt stroef, zeg maar ronduit stroef. Van een trendbreuk is in 2018 nog altijd geen sprake, dus blijft er ook hoop voor het nieuwe jaar. Nu moet gezegd worden dat sportnummer één in Nederland, Koning Voetbal, in 2017 het slechtste besluit uit haar bestaan heeft genomen. Dat maakt dat, inclusief het koude, natte vroege voorjaar weer, voor de gemiddelde voetballiefhebber (geloof het of niet maar dat is uw verslaggever) er geen ‘touw meer aan vast te knopen is’. De indruk ontstaat dat er nog ‘eindeloos’ gespeeld moet worden Wat te denken als je de nacompetitie hebt gehaald! 

De realiteit is dat wij, net als in 2017, in het laatste mei weekeinde van start mochten. En hoe was dat? Om u een indruk te geven: de crickettas bevatte vooral zonnebrandcrême, extra drinken, de mooiste pet/cap voor de overige noodzakelijke zonprotectie, én zelfs een in spoed van zolder gehaalde koelbox. Geen verkeerde keuzes op deze zomer zondag. Met een mooie aanblik op een volle Amstel met sloepen, dito oevers en terrassen, en op de smalle dijkweg niet oplettende, overstekende, elektrisch aangedreven FlowerPower sxities ouderen, en paarden die links af moesten. Veilig het veld bereiken was dus best ‘een dingetje’.

De aanblik bij aankomst op ACC was ook al mooi: 3 velden met jeugdcricket, en dan moest de 4e nog starten (de Deventer ‘target’ staat). Menno, Bram en vader Gerard mochten debuteren. En dat deden ze alle drie met veel plezier en verdienstelijk. Omdat Tom noodgedwongen moest afhaken (beterschap!), deden we het met 5 spelers. Wij gingen eerst slaan, en na wat ballen aangezien te hebben knalden Ryan (24) en Brian (16) er stevig op los (per paar 4 overs). Maar het veld was ook wel erg klein, vonden de jongens zelf. Van Rick weten we al dat hij de ballen graag  wegslaat (18). Om de 16 overs vol te maken, kwam iedereen nog een keer terug (het voordeel van een vijftal!). Met name Menno was daar erg blij mee, met een meesterlijke 6. Je moet het maar ff doen in je 1e wedstrijd! Met het verlies van 5 wickets (-3 per wicket) werd het totaal een IPL waardige 152 (in 16 overs).

Het Sallandse veldwerk is per traditie keurig verzorgd. Netjes bowlen, ook van nieuwkomers Bram en Menno, en goed veldwerk, ook al was het maar z’n vijven, deden ACC zwoegen en zweten. In totaal 8 wickets vielen er (vangen, run outs en wickets) en 119 runs werden er toegestaan, waarvan er nog 24 af moesten (95). Het was dus goed toeven zo langs de Amstel op 27 mei. Als het aan de weervoorspelling ligt gaat dat ook voor volgende week op, als we ‘net door de IJsselvalei’ te bewonderen zullen zijn.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>