« NK Tip&Run - primeur | Main | Samenwerking met Wizard een feit! »
zondag
jul092017

Blij!

De laatste speelronden bracht de U11 naar Bloemendaal. Per e-mail was deze week al toegefluisterd: ‘veel plezier in het altijd mooie Bloemendaal!’. En zo is het...

In de vroege ochtenduren moesten we ons door regenbuien werken. Maar met een mooi panorama dak in de auto konden de vliegtuigen die bezig waren met landen op Schiphol wel ‘verrekte’ dichtbij worden bewonderd. En dat was best vet.

Bij aankomst trok de bewolking op en dat was fijn en bevestigde de juiste keuze voor de korte broek al ’s ochtends rond de klok van 6.30 gemaakt. Nadat we enige andere bezoekers van de Bloemendaalse accommodatie de hand hadden geschud en tot rust hadden kunnen bedaren (hè wat doen jullie van Salland hier, én op dit tijdstip??) trokken wij naar ons speelveld, het oude Bloemendaalse hoofdveld. De oudere lezers onder u kennen het nog wel. De plek waar Ross McL. in de jaren 80 van de vorige eeuw de bal zonder problemen, na op de pitch gebounced te hebben, in één keer tegen de screen deed belanden met dank aan de betonnen ladingsbaan uit deze vervlogen tijden. Ook zo benieuwd wat het scoreboek over een dergelijke bal noteerde?

Hoe zou dat vandaag vergaan? Niet verder vertellen: teleurstellend! Als je tegenstander vraagt om 09.00 te starten, maar zelf pas na half tien het veld in orde begint te maken, dan zijn verdere woorden overbodig. Om maar te zwijgen over het debat over spelregels waarbij het blijkbaar lastig is om de vastgestelde KNCB-reglementen te volgen (toch door de verenigingen zelf gekozen?).
De pitch leek sinds de jaren 80 niet meer ‘onder handen’ genomen te zijn. Het gras stond aan de zijkanten van de pitch een paar kontjes (te) hoog, en dan was er ook nog sprake van een weinig strak getrokken mat. De Bloemendaalse omgeving is mooi, maar zo’n speelveld en start zeker niet.

De toss werd verloren en Sa-Ka begon met batten. De Deventer koppels speelden uitstekend. Brian en Floris (onze meest recente aanwinst) scoorden 19 runs van 30 ballen, zonder uit te gaan. En dat was ronduit knap op een drijfnat veld, met te hoog gras, en bowlerij die nog voor veel verbetering vatbaar is. Ryan en Rick gingen verder waar ze de vorige week waren gebleven. Opnieuw een puik partnership van 29 runs uit 30 ballen. De twee Kampong paren deden de goede voorbeelden volgen, met een mooie totaal score van 125 en maar 3 uitjes (116 runs).

De 2e helft eindigde in chaos. Voor onze Bloemendaalse vrienden, uiteindelijk spelend met 9 spelers was het te lastig om 20 overs evenredig over de slagmannen verdeeld te krijgen. Dus werd Sa-Ka na 18 overs al van het veld gehaald met de constatering dat wij met 6 runs hadden gewonnen. Om 5 minuten later vast te stellen dat Sa-Ka 2 overs meer gebat had. Wij zijn de ‘lulligste’ niet en houden ervan om fair te spelen, dus trokken we voor nog twee laatste overs opnieuw het veld in. Maar ja wie moest Bloemendaal laten slaan? Het was rekenkundig een onmogelijkheid geworden om alle slagmannen nog een extra, evenredig aantal ballen te geven. De uitkomst liet zich raden: de sterkste twee verschenen aan het wicket. Niet zonder protest want zo speel je niet.
Klaar om te starten? Nee, want de boundary afzetting was al half ingenomen, dus hoe moest dat dan weer opgelost worden? De begeleiding en ouders vormden vervolgens de provisorische speelveldgrens. Het was hilarisch om te aanschouwen.

Met een paar fikse hockey schoten scoorde Bloemendaal nog eens 19 runs. En dat was te veel en oprecht jammer voor Sa-Ka die na een prima batbeurt ook erg goed bowlen hadden laten zien. Bent u liefhebber van jeugdcricket dan weet u dat de beter bowlende side er vaak bekaaid afkomt omdat de ballen makkelijker te slaan zijn.

 

Maar niet te lang getreurd, én zeker niet over zoveel gekkigheid. ‘Onze jongens’ hebben in 6 maanden tijd erg veel bijgeleerd en laten dat wekelijks zien. Er wordt gewerkt, gestreden en bovenal plezier gemaakt. Het is een heerlijk groepie geworden met leuke, betrokken ouders en dat maakt elke Sallandse cricketliefhebber blij!

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>