« Euro Challenge U15 van start | Main | Blij! »
maandag
jul172017

NK Tip&Run - primeur

Gingen we het afgelopen seizoen in als combiteam met Kampong, afgelopen zaterdag mochten we het genoegen beleven een eigen team in te kunnen schrijven voor het NK Tip&Run  bij landskampioen Excelsior in Schiedam. Door goed scoutingwerk van Ruben was het mogelijk geworden het team uit te breiden van 2-3 jongens naar 6 - voorwaar een prestatie van formaat in een paar maanden tijd.

De honneurs van de leiding werd zaterdag waargenomen door Dishant en Mika (beide spelers van het 1e). Dishant gebruikte de reis om nog eens goed over de te volgen taktiek na te denken

Eenmaal aangekomen in Schiedam bleek dat we direct aan konden schuiven tegen HBS  - De tip&run spelstijl gaat snel en onze jongens legden 36 runs neer. Tom sloeg er 13 bij elkaar. Onze vrienden van het Haagsche kwamen niet verder dan 27 runs. Een klinkende overwinning met goed bowlen, fielden en batten.

Vervolgens kwamen de tegenstanders van de Amstelveensche Cricket Club langs op 'ons' veld  (want zo mochten we het inmiddels wel noemen). Deze club werd met 56 - 33 runs opgerold met een verdienstelijke 16 runs van Floris en 10 voor Rick. Tegenstanders moesten even wennen aan de linkshandige Rick ....

Uiteraard had onze volgende tegenstander Bloemendaal weer een truukje in gedachten. Ons van tevoren waarschuwende dat ze met 9 man waren en dat er spelers waren die nog maar een paar keer gespeeld hadden werd overeengekomen dat we onze bowling orde zouden aanpassen - Bloemendaal zou beginnen met de sterkste spelers en de laatste 3 zouden 'zwakker' zijn.  De eerste was inderdaad ook de sterkste - met 19 runs sloeg deze knaap een mooi aantal bij elkaar, maar de daaropvolgende spelers waren duidelijk iets minder. Wij waren enigszins opgelucht, maar opeens toverde Bloemendaal echter nog een speelster uit de hoge hoed die heel voortvarend 13 runs bij elkaar sloeg voordat ze uiteindelijk verschalkt werd door bowlen van Brian.... De 52 die Bloemendaal bij elkaar had geslagen was een resprectabel aantal ....

Rick (22) en Tom (16) lieten zich echter niet kennen waarna Floris, Brent, Brian en Ryan de overwinning veilig konden stellen. Voorwaar een mooie revanche op vorige week in Bloemendaal ...

Tijdens de (lange) lunch konden we genieten van het vertoonde top T20 spel van de 'grote' cricketers

Eenmaal weer teruggekomen op het veld moesten er nog wat wedstrijden gespeeld worden voordat de Finales konden beginnen. Als Poulewinnaar moesten de onzen het opnemen tegen de spelers van de Voorburg Cricket Club (VCC). 

Dit team was duidelijk een maatje te groot onze jongens - in no time roffelden ze 51 runs van het bat waarbij de onzen helaas op 30 bleven steken. De vermoeidheid, warmte en de walm van het rubber granulaat van het kunstveld sloeg genadeloos toe ...

De prijsuitreiking leverde een mooie zilveren medaille op.

Verlost van het denken over de te volgen taktiek zag Dishant kans om de jongens op de terugweg volledig af te matten met zijn (discutabele) muziekkeuzen en het verzinnen van balspelletjes en praten over Indiaas eten, kapsels en uitkietelen ...

Via de app kregen we de uitnodiging van Ruben van Zijl om nog even een ijsje te komen happen op de benzinepomp - waar de heren gretig gebruik van maakten uiteraard.

Al met al een bijzonder geslaagde dag met bijzonder goed resultaat

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>