« Samenwerking met Wizard een feit! | Main | Over 't Kopje en diamantairs »
zondag
jun252017

Practice pays off

We leven in tijden van veranderingen, tenminste als ‘de maatschappij en haar leiders’ moeten worden geloofd. Maar dat geloven doen we natuurlijk niet altijd of zo maar. En terecht want hard werken aan je eigen cricketspel is van alle tijden en levert ook ‘vandaag-de-dag’ nog altijd mooie resultaten op.

Met Dishant hebben wij de ideale ‘aanjager’ van deze hard werken filosofie. Met veel enthousiasme bestookt hij de trainingsbezoekers elke week, op weg naar een beter niveau. En afgelopen zaterdag was zo’n dag dat het harde werken zich uitbetaalde.

Op weg naar de wedstrijd tegen Olympia liepen we tegen een noviteit aan. Geloof of niet maar het werd de eerste regenwedstrijddag van 2017. Niet leuk maar na zoveel uren zon konden we het hebben.

De toss werd gelaten voor wat het was. Sa-Ka combi begon met fielden. En hoewel de regen gestaag toenam, wist de combi de bal nog redelijk onder controle te houden. In een record tempo werden de 16 overs weggewerkt, en Olympia kwam uit 96 runs. Tom zorgde voor spectaculair veldwerk, naast zijn altijd goede bowlen. Hij claimde een lastige, natte vangbal én twee run outs. Om risico’s te vermijden besloot hij tweemaal voor een direct hit te gaan. Je moet het maar durven en doen!

Aan bat was er een hoofdrol voor Rick en Ryan. Bij beiden was op de training nog weer geschaafd aan specifieke schoten. Op deze wedstrijddag scoorden zij samen de helft van onze geslagen runs (30 en 20) En dat deden ze met de nodige 4-en, én met slimme korte runs.

 

Blije gezichten dus en helemaal toen bleek dat Sa-Ka 124 runs had gescoord. Pannenkoeken en een springkussen na afloop zorgden ervoor dat de blije gezichten nog even aanhielden.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>