« Lucky ones | Main | De zakdoek van Dickie Bird en andere cricketverhalen »
vrijdag
dec012017

Cijfertjes, altijd leuk!

Na een jaar afwezigheid hierbij weer de complete statistieken (StatistiekenSallandcompleet2017) van Salland CC.

Wedstrijden
In de 297 wedstrijden die door Salland CC werden gespeeld vanaf de start van deelname aan de competitie hebben 167 spelers hun opwachting gemaakt.
In 12 jaar tijd werd in totaal 24 teams ingeschreven in de competitie. Maar liefst 8 keer werd een team kampioen. Een knappe prestatie in het jonge bestaan van de club.
Van de 293 gespeelde wedstrijden werden er 180 omgezet in winst. De 4 ties die werden gespeeld staan ongetwijfeld op het netvlies van de spelers die erbij waren.
En eigenlijk valt het weer best mee; slechts 5 wedstrijden verregenden.

Runs
Inmiddels zijn er bijna 46.000 runs geproduceerd door alle teams waarvan bijna 7.500 in de categorie extra’s vallen. Daarvoor waren ruim 9.300 overs voor nodig. Gemiddeld werden er 4,93 runs per over gemaakt.
Opvallend, maar niet geheel verrassend is dat de overseas players die we in de loop der jaren hebben gehad het erg goed doen qua gemiddelde. Ruben Weijl doet in dat rijtje ook goed mee als is het enige tijd geleden dat hij de padden voordeed.

Wickets
In ruim 9.700 overs werden bijna 2.400 wickets genomen tegen een gemiddelde van 4,29 per over. Kijkend naar de economy rate van de bowlers staat voorzitter Patrick Esders fier aan kop van het klassementšŸ˜Š. Curtis Lubbers heeft nog 2 overs en 2 ballen nodig om de grens van 1.000 gebowlde over te passeren. In zijn eentje heeft hij al ruim 10% van alle gebowlde overs door Salland CC voor zijn rekening genomen. Runner up in het bowlingklassement is Mika van Zijl, die afgelopen jaar goed was voor 33 wickets in de verschillende teams. Met 2x 6 wickets in een wedstrijd schiet het ook lekker op. De Wilde Tulpprijs voor Talent van het jaar is hem terecht toegekend!

Slachtoffers
Er werden ruim 1.200 vangen vastgehouden. Michiel Lubbers en Geert van Seventer en hun zoons hebben een safe pair of hands blijkt wel uit de cijfers. Ook zonder te spelen staat Michiel nog glansrijk bovenaan.

Mocht je vreemde zaken tegen komen of vragen hebben laat het vooral per mail aan Theo weten.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>