« “Jeetje, van cricket word je moe!” | Main | Ouders ook gegrepen door cricketvirus »
donderdag
feb162012

BSO De Uitdaging "goes indoor"

Vroeger….(toen alles beter leek) …..verbleven cricketers in deze periode van het jaar nog in een diepe winterslaap. Dat is echt “zo 1993” en dus voltooid verleden tijd. Cricket kun je namelijk het hele jaar door spelen. En dat geldt zeker voor ons in Deventer met de indoorhal. Lees meer.....

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>