ODI

Salland Cricket Club beschikt als een van de weinige clubs in Nederland over graswickets, en als enige club in Nederland over zelfs twee squares. Deze graswickets hebben ook de internationale ODI-status, dat staat voor One Day Internationational. Vanwege de voor Nederland unieke graswickets in Deventer vinden op de velden van de Salland Cricket Club vaak internationale wedstrijden plaats. En met regelmaat is ook de nationale cricket selectie bij ons te gast.

Deventer TV:  


Een stukje geschiedenis over de ODI-status van Salland Cricket Club

Eén van de laatste berichten op de site vorig jaar ging over een mogelijke ODI-status van het eerste cricketveld. Eind augustus 2009 heeft Chris Broad een bezoek gebracht aan het veld in Deventer en uit zijn rapport dat enkele weken later verscheen, bleek dat ons veld niet voldeed aan de eisen die door de ICC gesteld worden. Vooral de afmetingen van het veld vormen een struikelblok. Aan beide zijden over het hoofd komen we een paar meter tekort.

Niet getreurd, we houden wel van een uitdaging, en zijn in gesprek gegaan met diverse partijen om te kijken of realisatie van de ODI-status tot de mogelijkheden behoort. De Gemeente Deventer gaf al snel aan dat de bereidheid er was om te investeren in veldaanpassingen, passend in het accommodatie- en sportbeleid van de Gemeente.

Het volgende gesprek vond plaats met het bestuur van de Koninklijke UD dat al snel enthousiast reageerde en akkoord ging met de plannen die we voor ogen hadden.

Vervolgens kreeg het bestuur in de ALV van november groen licht van de leden om verdere haalbaarheid te onderzoeken en besluit tot realisatie aan het bestuur over te laten.

De vierde partij die we nog mee moesten krijgen was de KNCB. De Gemeente had aan haar bijdrage de voorwaarde gesteld dat de KNCB financieel moest bijdragen aan de realisatie van de ODI-status en dat er internationale wedstrijden waarvoor een ODI-veld vereist is zouden worden toegezegd aan Deventer.

Op 1 maart was een telefoontje van Marc Asselbergs, voorzitter van de KNCB, aan de Gemeente voldoende om alle seinen op groen te krijgen. De KNCB draagt bij door een nieuw elektronisch scorebord aan te schaffen en te plaatsen, en de toezegging van wedstrijden is ook gekomen.

 

Veldaanpassingen gestart

Inmiddels is een start gemaakt met de veldaanpassingen. De afgelopen weekenden zijn al diverse werkzaamheden uitgevoerd door ons zelf: de screens van het derde veld zijn afgebroken, de hekwerken langs de sloot zijn verwijderd, screenbladen zijn veilig gesteld en ook de oude veldkooi is ontmanteld.

De gemeente zet zwaar gereedschap in voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De bomen langs de sloot zijn gekapt. De sloot tussen het eerste en tweede veld is (tevergeefs) leeg gebaggerd en er is gestart met het leggen van een duiker over de gehele lengte. Zie de foto's pagina.

Ondertussen zijn er verschillende groenstroken gekortwiekt door de Gemeente. Deze stroken worden vervangen door haagbeuken waardoor het onderhoud door Kon.UD een stuk eenvoudiger wordt.

 

Wat er nog gaat gebeuren

De komende weken wordt het leggen van de duiker afgemaakt. De drainage wordt aangesloten op nieuwe leidingen en er wordt een groot aantal inspectieputten geplaatst voor de drainage. Ballenvangers van de voetbalvelden en het framework van de screens aan de overzijde van het eerste cricketveld worden allemaal op één lijn geplaatst. Dat maakt het voor de gemeente ook weer gemakkelijker bij het maaien.

Het terras voor het clubhuis wordt een meter of wat verkleind en daar komt gras voor in de plaats.

De screens aan beide zijden van het veld worden vergroot, de covers worden op hogere wielen geplaatst waardoor ze gemakkelijker te verrijden worden en er worden kokers in de grond geplaatst voor tijdelijke screens die nodig zijn bij internationale wedstrijden.

Nog meer over de ODI status van de Salland Cricket Club