Lidmaatschap

Aan het lidmaatschap zijn geen bijzondere voorwaarden verbonden anders dan dat het bestuur zich het recht voorbehoudt, om niet nader te specificeren redenen, kandidaten het lidmaatschap te ontzeggen.

Dit alles met het oog op een congruente samenstelling van het ledenbestand en op een langdurige samenwerking tussen leden en club.

De contributie voor 2016 bedraagt:

  • 130 euro voor (wel of niet spelende) leden geboren vóór 2 mei 2001
  • 70 euro voor leden geboren ná 1 mei 2001
  • 70 euro voor donateurs

Graag de betreffende contributie overmaken op:

IBAN: NL68INGB0004566817, BIC: INGBNL2A

tnv Salland CC
vóór 20 mei 2016