Honderd Graszaden Club "ontkiemt" opnieuw

De Honderd Graszaden Club is na de verhuizing naar het nieuwe complex opgericht om een financiële ondersteuning te vinden voor het onderhoud aan onze inmiddels internationaal bekende en gewaardeerde graswickets.

Het doel was “om de gedane investeringen voor de aanleg van graswickets ook financieel goed te beheren (reserveren/afschrijven)”.   

We hebben vele positieve reacties mogen ontvangen over de graswickets, waarvan op deze site her en der melding is gemaakt. Eén van de meest aansprekende was de waardering van Brian Jerling, een umpire met veel test match ervaring. Een andere, nog meer tot de verbeelding sprekende reactie is het behalen van de One Day International status.

De Honderd Graszaden Club is destijds, nadat UD hoofdbestuur en de cricketafdeling met elkaar waren gebrouilleerd, in slaap gesukkeld. Helaas, maar - gelet op de omstandigheden van toen - onvermijdelijk.

De graswickets is sinds de opkomst van Salland Cricket Club, meer dan tevoren, leven ingeblazen, en onveranderd blijft de behoefte aan financiële ondersteuning. Mede ook nu de verhouding tussen Salland CC en Kon.UD als positief en constructief wordt ervaren, is de tijd rijp om de Honderd Graszaden Club wakker te kietelen.

Salland CC zoekt leden voor de Honderd Graszaden Club. Daarvoor komen in aanmerking mensen die Salland CC een warm hart toedragen. Bent u geïnteresseerd? Wat wordt van u verwacht en wat mag u van Salland CC verwachten in ruil voor het 'lidmaatschap'?

Uw bijdrage van € 50, voor het symbolische onderhoud van één m² gras kunt u overmaken aan Salland CC, ING Bank: 45 66 817, te Diepenveen. En dat betekent dat u in aanmerking komt voor een periodiek, onregelmatig verschijnend Graswicketjournaal, een jaarlijkse activiteit voor de HGZ leden en de vermelding op het unieke HGZ bord in het clubhuis.

Gebruik deze link om u aan te melden als lid van de Honderd Graszaden Club of indien u vragen heeft. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Teller aantal leden (stand van zaken 12 juni):
29, goed voor 34 m² gras.

Jonty (Kure)
Huib Klarenbeek
Theo Sikkema
miejoos
Jiska Howard
Theo Straten
Ruben Weijl
Jan Willem Wienbelt
Georg Rijken sr
Wim Bennink
Kees Diepsmeer
Hans Eric Parée
Michiel Dirks
Gerda Kure
Mart Meerdink Veldboom
Geert v Seventer & kids
Marc Asselbergs
Postillion Motel Deventer
Wim Neleman
Steven Lubbers
Mark Winters
Ingeborg Bevers
Lieke van Noortwijk
Reinder Lubbers
Patrick Esders
Edith en Emerson Howard
SGS
Rutger Jan Loenen
Aljo Weijl
Eric van der Molen en Margreet Drentje
Hanneke Wienbelt

Hieronder vindt u het eerste Graswicketjournaal. Inmiddels is een tweede editie uitgekomen, maar alleen aan de leden toegestuurd. De derde editie wordt binnenkort verwacht.